8
Nov

Those who SINCERELY SEEK Jesus FIND HIM


Those who truly SEEK Jesus Christ FIND HIM,
but many people are like little children, they WANT and WANT and WANT. They are always
CRYING because their life is about THEMSELVES. They never look up to Jesus and say:”Thank
You Lord for this wonderful day! Thank You Lord for giving me everything that I have!
Thank You Lord Jesus for giving me LIFE!” They are just focused on themselves, they
are SELFISH and that is why they don’t receive! Because they are not thankful for that which
they already have. They do not SEE the hand of God in their lives.
Jesus said that:”Those who are PURE IN HEART will SEE God.” They will see God in everything
that they get, that they receive so freely, that they enjoy. If we want more of Jesus
in our lives WE MUST START THANKING HIM, praising Him for that which He HAS GIVEN US ALREADY!
He gives us the BREATH THAT WE BREATHE, the opportunity to KNOW HIM! If you want to be
FILLED with the Holy Spirit, purify your heart, get rid of the sin in you, the unthankfulness,
the wickedness and you will be pure of heart and you will SEE GOD. If you start praising
Jesus and start thanking Him for that which He has given to you already then He will fill
you with even MORE. Get your focus on Jesus. Forget about yourself.
Stop being like a spoiled brat, like a child that just always WANTS MORE AND MORE AND MORE.
They are never satisfied, they are always crying for MORE. You will get nothing. Start
thanking Jesus and live to PLEASE HIM. It is not about what YOU can get out of Jesus,
how He must speak to YOU to gratify YOU. It is about you and I living FOR Jesus and being
pleasing to HIM. Then He will reveal Himself to us. Jesus has already done it all for us,
He paid the price, now it is our turn to GIVE BACK TO HIM.
We need to GIVE UP OUR RIGHT to ourselves, we need to LIVE TO PLEASE HIM and then we
will become part of HIS KINGDOM. It is not about you, not about me. Start praising Jesus,
seek HIM for the sake of KNOWING HIM, being thankful to HIM and you will find Him. He
will reveal Himself to you and you will WALK WITH GOD. If you truly seek Him with all your
heart you will find Him, you will SEE HIM in everything around you.
May Jesus bless you.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Comments

 • Roxanne AskMeWillYOU says:

  Glory to JESUS Amen amen ALL i have Jesus gave me Yes amen confirmation  Bless you Bless you thanking JESUS for these messages !!!!! No one in any church i been to SPEAK TRUTH PRAISE JESUS

 • Jesus Forgives says:

  The world is of selfishness. Lord help us to be thankful for all that You have provided for us.
  Amazing teaching today brother Jan. Amen.

 • brian russell says:

  may god bless you jan  great n true teaching my freind

 • Dani Daniel says:

  my brothers i fell into sin,i'm baptize, and now I want to turn to the Lord with all your heart,there is forgiveness for me?:( please pray for me

 • Silver Surfer says:

  INDEED  !!!!!!!!!!!!!!!  Thank you and may OUR LORD ABUNDANTLY BLESS YOU !

 • Rotten Busker says:

  Jesus cured myself of Deadly Melanoma skin cancer . Praise be to Jesus for the gift of life – I thank him every day from the bottom of my Heart  !  And yes he will reveal himself to you – if you Love Him and Follow Him.

 • TellingThePeople says:

  I really want to find him help!!!!

 • Barbara Florek-Nygård says:

  Ci, którzy SZCZERZE SZUKAJĄ Jezusa, ZNAJDUJĄ GO
  Ci, którzy prawdziwie SZUKAJĄ Jezusa Chrystusa, ZNAJDUJĄ Go, lecz wielu ludzi jest jak dzieci, wciąż CHCĄ i CHCĄ i CHCĄ. Zawsze i wszędzie smucą się i płaczą, a to stąd, że ich życie dotyczy jedynie ICH SAMYCH. Nigdy nie spoglądają w górę ku Jezusowi i nie mówią: "Dzięki Ci, Panie, za ten cudowny dzień! Dzięki Ci, Panie, że mi dałeś wszystko, co mam! Dzięki Ci, Panie Jezu, że dałeś mi ŻYCIE!" Są skoncentrowani na samych sobie, egocentrycy kochający samych siebie; dlatego niczego nie otrzymują! Bo nie są wdzięczni za to, co już dostali. Nie WIDZĄ ręki Boga w swoim życiu.
  Jezus tak powiedział: "Którzy są CZYSTEGO SERCA, ZOBACZĄ Boga." Będą oglądali Boga we wszystkim, co otrzymują, co dostają tak obficie, że mogą się tym wciąż sycić.
  Jesli chcemy więcej Jezusa w naszym życiu, MUSIMY ZACZĄĆ MU DZIĘKOWAĆ sławiąc Go za TO, CO NAM JUŻ PODAROWAŁ! On daje nam TCHNIENIE, KTÓRYM ODDYCHAMY, w którym POZNAJEMY GO!
  Jeśli pragniesz być NAPEŁNIONY Duchem Świętym, oczyść swoje serce, wyzbądź się grzechu w sobie, niewdzięczności, niegodziwości a będziesz czystym sercem OGLĄDAŁ BOGA. Gdy zaczniesz wysławiać Jezusa i dziękować Mu za to, co ci już ofiarował, to On nasyci cię jeszcze BARDZIEJ.
  Skieruj swą uwagę na Jezusa. Zapomnij o samym sobie. Przestań być jak rozbisurmaniony bachor, jak dzieciak, który zawsze tylko CHCE WIĘCEJ i WIĘCEJ i WIĘCEJ. Tacy nigdy nie są zadowoleni, tacy zawsze jęczą o WIĘCEJ. Taki nie dostaniesz niczego. Zacznij dziękować Jezusowi i żyć po to, by JEMU PRZYNOSIĆ RADOŚĆ. Rzecz nie jest w tym, co TY możesz wydębić od Jezusa ani w tym, jak On ma się do CIEBIE zwracać, aby CIĘ usatysfakcjonować. Chodzi o to, byśmy, ty i ja, żyli DLA Jezusa ku JEGO radości. Wtedy On nam objawi Siebie Samego. Jezus już wszystko dla nas uczynił, zapłacił równowartość; teraz nasza kolej, by MU SIĘ ODWDZIĘCZYĆ. Trzeba nam ZRZEC SIĘ NASZEGO PRAWA do nas samych, trzeba nam ŻYĆ DLA JEGO SATYSFAKCJI a wówczas staniemy się członkami JEGO KRÓLESTWA. Ta historia nie jest ani o tobie, ani o mnie. Zacznij sławić Jezusa, szukaj GO, bo chodzi o to, by GO POZNAĆ; przepełniony wdzięcznością dla NIEGO, znajdziesz Go. On się odsłoni przed tobą i będziesz CHODZIŁ Z BOGIEM. Jeśli prawdziwie, z całego serca Go szukasz, znajdziesz Go, ZOBACZYSZ GO we wszystkim, co cię otacza
  Bądź błogosławiony przez Jezusa.
  ŚWIADECTWO O JEZUSIE!

 • mr.rock says:

  is it possible for me to trully see jesus face to face in this world if I seek him with all my heart

 • KAO BANG says:

  Jesus bless you! I am learning so much in so a short time than all i learned while in the catholic church, which has dissapointed me in many ways.
  Do you have a denomination?

 • Michelle Hansen says:

  Thank you my beautiful brother in Jesus.
  You are so right.
  Amen
  I used to be a big cry baby, always wanting and wanting. Never satisfied.
  But not anymore.
  God has quieted me with His love.
  He weaned me. I am now a weaned content child of God.
  And i live in Him. There is no more weekdays or time or seasons or work or rest.
  Jesus is everything. His presence is my delight and pleasure and comfort, strength, joy, peace, rest……….
  I am so grateful and thankful He took me out of this world and made me whole and holy by His tender mercies and grace and love.
  I am amazed by our Daddy God.
  We are so blessed and i rejoice in the hope of the glory of God.

 • Alex Hurtado says:

  Amén brother

 • Mike Hill says:

  Can I ask if you suspect your heart is not right but you do genuinely want to know Jesus and find Him what does one do ? I want my heart to seek Him purely but I suspect there is garbage in the way pride fear maybe I dont know God wont hear my prayer unless I am His child so I dont know what to do I maybe born again but I'm not sure

 • Sara Li says:

  Very true!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *