21
May

Философия Ларошфуко Мълви се, че щом се върши правилно, философията трябва да звучи плътна, неприветлива и объркваща, сякаш е в неумел превод от немски. Но в зората на модерната ера…