12
Sep

10 SHOCKING FACTS About the NEW AGE MOVEMENT !!!


Ruch New Age nie jest tradycyjnym zjednoczonym systemem wierzeń i praktyk. Nie ma oficjalnego przywódcy, siedziby, czy listy członków. Zamiast tego jest siecią grup, pracujących dla szczególnych celów. Jednak szacuje się, że są na świecie miliony naśladowców różnych praktyk New Age i/albo dysponentów jednego lub większej liczby głównych wierzeń New Age. Ludzie New Age to uniwersaliści, tzn., że wierzą, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Jednak jeśli porównamy ich nauki z Biblią, to odkryjemy, że są one całkowicie niechrześcijańskie oraz bardzo niebezpieczne. Dowiedz się więcej, oglądając “10 szokujących faktów na temat ruchu New Age!” Zanim przejdę do faktów… Jeśli chcecie dodatkowe materiały na ten temat, gorąco polecam książkę Willa Barona “Deceived by the New Age” (Zwiedzeni przez New Age). Kiedy olśniewający duch objawił mu się podczas porannej medytacji, Will Baron myślał, że to był Jezus Chrystus, ale się mylił. Ta książka nie jest podobna do żadnej innej na temat ruchu New Age. Jest to mrożąca krew w żyłach relacja z pierwszej ręki o życiu Willa Barona jako kapłana New Age. Oraz o szokujących sprawozdaniach fałszywego Jezusa, o mistrzowskim spisku w celu infiltracji chrześcijańskich kościołów i wszczepienia “innej ewangelii”. Więcej niż świadectwo, książka “Deceived by the New Age” to pilne ostrzeżenie dla Chrześcijan, że mózg stojący za tym ruchem przygotowuje się do wdrożenia największego zwiedzenia w dziejach ludzkości. Zdobądźcie kopię tej książki już dziś klikając na link w skrzynce opisu! A teraz czas na fakty… Fakt #1: New Age jest pełne okultyzmu Nie jest to nowy ruch w kwestii filozofii i praktyk, które propaguje. Prawdę mówiąc większość z nich, o ile nie wszystkie, pochodzą ze wschodniego mistycyzmu oraz połączone są z elementami okultyzmu i spirytyzmu. Ma on nazwę New Age, ponieważ wierzy się, że wkraczamy lub już weszliśmy w erę Wodnika. Era Wodnika to pojęcie astrologiczne i jest ona zależna od konstelacji osi ziemi, do której zmierza. Przez 2000 lat była konstelacja Ryby, a teraz zmierza do Wodnika. Takie zmiany mają miejsce mniej więcej co 2150 lat. Niektórzy astrolodzy twierdzą, że nowa era Wodnika rozpoczęła się w 2012r. Po wejściu w erę Wodnika rasa ludzka ma doświadczyć “gigantycznego kwantowego przeskoku”, aby zdać sobie sprawę, że każdy człowiek jest bogiem. A kiedy to nastąpi, wtedy nastanie New Age – wspaniały czas pełen globalnego pokoju, jedności i zdrowia. Dodam, że New Age obejmuje szeroki zasięg różnych odmian okultystycznych pojęć, takich jak spirytyzm, astrologia, doświadczenia wyjścia z ciała w stanie bliskim śmierci oraz uzdrawiająca moc kryształów i piramid, a to tylko kilka. Wszystkie te praktyki są potępione w Biblii. Wyjaśnię wam, co niektóre z nich oznaczają oraz pokażę, co ma do powiedzenia na ten temat Biblia. Spirytyzm jest wiarą w to, że można komunikować się z duchami umarłych, zwykle przy pomocy medium. Biblia nazywa te duchy “wieszczymi duchami”, np. kiedy król Saul poszedł do czarownicy w En-dor, aby przywołała proroka Samuela z grobu, Biblia mówi, że domniemany duch Samuela tak naprawdę był wieszczym duchem i że był to grzech przeciwko Bogu. 1 Krn 10,13-14: “A tak umarł Saul dla przestępstwa swego, którem był wystąpił przeciwko Panu, i przeciwko słowu Pańskiemu, któego nie przestrzegał, iż się radził ducha wieszczego, pytając się go; A iż się nie radził Pana, zabił go, a przeniósł królestwo na Dawida, syna Isajego.” Duch wieszczy jest uważany za ducha kontrolowanego przez medium, jednak prawda jest taka, że jest to duch diabelski. A to dlatego, że Biblia daje świadectwo, że większość ludzi śpi w grobach aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Przykłady ludzi, którzy są teraz w Niebie oprócz Jezusa, to Henoch, Mojżesz i Eliasz, oraz święci, którzy zostali wzbudzeni z martwych podczas ukrzyżowania Jezusa. Wiedzcie, że Łazarz z przypowieści o Łazarzu i bogaczu nie jest teraz w Niebie. To była przypowieść, którą nie należy interpretować literalnie. Biblia także jasno mówi, że po śmierci ludzie nie mogą komunikować się z żyjącymi. O stanie umarłych możemy przeczytać w Hi 7,10: “Nie wróci się więcej do domu swego, ani go więcej pozna miejsce jego.” Zatem wieszcze duchy, które twierdzą, że są duchami zmarłych ludzi, są niczym więcej jak demonami w przebraniu próbującymi nas zwieść, dlatego Biblia ostrzega nas przed nimi. Przejdźmy do astrologii. Jest to wiara w to, że miejsce gwiazd i planet ma wpływ na ludzkie sprawy. Przykładem tego może być studiowanie znaków zodiaku, czy też czytanie horoskopów. Niektórzy ludzie myślą, że mogą odkryć co przyszłość przed nimi niesie poprzez czytanie horoskopów, ale Biblia mówi jasno, że tylko Bóg zna przyszłość. Iz. 46,9-10 stwierdza: “Wspomnijcie sobie na rzeczy pierwsze, które się działy od wieku; bom Ja Bóg, a niemasz żadnego Boga więcej, i niemasz mnie podobnego; Który opowiadam od początku rzeczy ostatnie, i zdawna to, co się jeszcze nie stało; rzekęli co, rada moja ostoi się, i wszystkę wolę moję uczynię.” Próba przewidywania przyszłości przy pomocy astrologii to tak naprawdę zajmowanie miejsca Boga. Jest to potępione wraz z wieloma innymi okultystycznymi praktykami w Pwt 18,10-12, gdzie czytamy: “Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz (innymi słowy – astrologia), ani guślarz (to ktoś, kto praktykuje magię albo rzuca zaklęcia), ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych (to ten, kto komunikuje się z umarłymi); Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni…” Bóg powiedział, że takie praktyki są obrzydliwością, tzn., że On ich nienawidzi, a to dlatego, że są one demoniczne i zwodnicze oraz prowadzą nas do wiecznej zguby. One odciągają nas od szukania wiedzy w Słowie Bożym i poleganiu na Bogu, jednocześnie zwodząc nas, abyśmy wierzyli kłamstwu. Co do doświadczeń poza ciałem, zwanych również projekcją astralną – są to bardzo niebezpieczne praktyki. Aby przeprowadzić projekcję astralną, jedna z rzeczy, które musicie wykonać, to poddać się hipnozie. Kiedy jesteście w tym stanie, wasze umysły są bardziej podatne na wpływy zewnętrzne, które mogą wami manipulować, np. demony. Ludzie, którzy doświadczyli astralnej projekcji twierdzą, że odwiedzili odległe galaktyki, badali przeszłe życia, doświadczyli uzdrowień, spotkali duchowych przewodników, którzy pomogli im skontaktować się z ich boskością i odkryć cel ich życia, itp. Ale nie musicie mieć żadnych mistycznych doświadczeń, ani rozmawiać z duchami w celu odkrycia życiowego celu. Wszystko, co musicie zrobić, to czytać Biblię. Ps. 119,105 mówi: “Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce.” Biblia zawiera wszelkie wskazówki, jakie potrzebujemy w celu zrozumienia woli Bożej w naszym życiu. Odnośnie doświadczeń bliskich śmierci – czasem ludzie sprawozdają, że widzieli nieżyjących członków rodziny, np. rodziców lub dziadków. Ale jak już wcześniej wspomniałem, Biblia mówi, że umarli nie powracają i nie komunikują się z żyjącymi. Potwierdza to Kazn. 9,5-6.10: “Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem. … Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości.” Doświadczenia bliskie śmierci dają także wyobrażenie ludziom, że mamy duszę nieśmiertelną, ale kilka wersetów Biblii temu przeczy, np. Ez. 18,4 stwierdza: “Oto dusze wszystkie moje są, jako dusza ojcowska tak i dusza synowska moje są; dusza, która grzeszy, ta umrze.” Tylko Bóg jest nieśmiertelny. Czytamy o Bogu w 1 Tym. 6,16: “Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może; któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.” Wierzący mogą jedynie otrzymać nieśmiertelność podczas powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. 1 Kor. 15,51-53 tak to ujmuje: “Oto ja tajemnicę wam powiadam; nie wszyscyć zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy, bardzo prędko w okamgnieniu, na trąbę ostateczną. Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, przyoblec nieśmiertelność.” Wśród wyznawców New Age powszechne są także sprawozdania z doświadczeń ujrzenia jasnego światła, które utożsamiają z Bogiem. Ale w tym samym czasie niektóre cechy Boga są niepokojąco wybrakowane! Takie jak to, że Bóg sądzi ludzi, czy też gani za ich grzechy mówiąc, aby pokutowali i nawrócili się. Zamiast tego ta istota wszystko akceptuje i jest bezkrytyczna. To neguje jakikolwiek boski osąd oraz odpowiedzialność za grzech. Zauważcie także, że w 1 Tym. 6,16 pisze, że Bóg “mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może”. Jeśli tak, to kim albo czym jest to światło, które ludzie jak twierdzą widzą i zwą bogiem podczas doświadczeń bliskiej śmierci? Czy może to być diabeł? Nie zdziwiłbym się, gdyż w 2 Kor. 11,14 pisze: “A nie dziw: bo i szatan sam przemienia się w Anioła światłości.” Innymi słowy, Szatan bez problemu może objawić się jako wspaniała świetlana postać w celu zwiedzenia ludzi. Co jeszcze bardziej dezorientuje – niektórzy ludzie mają wizję piekła, a w nim Szatana i demonów. To problem dla zwolenników New Age, którzy zakładają, że Bóg nikogo nie sądzi, ani nie karze w życiu pozagrobowym. Z Biblijnego punktu widzenia piekło teraz nie płonie. Niektóre przypadki doświadczeń bliskiej śmierci wyjaśniają niebo i piekło w sposób, który jest bardzo przesadzony i znacznie wykraczający poza Pismo Święte. Tak więc to czyni te doświadczenia jeszcze bardziej niegodne zaufania. Nie zrozumcie mnie źle. Nie znaczy to, że Bóg nie może używać wizji, czy działać poprzez sny. Osobiście nie ufam doświadczeniom bliskiej śmierci, ponieważ dobrze wiem i nie kojarzę niczego w Piśmie Świętym, co by popierało tą koncepcję. Ale jednocześnie Bóg działa w tajemniczy sposób i nie sądzę, aby to było ponad Jego możliwości, by przekazać wiadomość komuś, kto ma doświadczenie bliskiej śmierci, czy doświadczenie poza ciałem po to, aby zmienił swoje życie oraz zaakceptował Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ten ktoś może być wyznawcą New Age, który nie zna prawdy. Ale jeśli już staliśmy się Chrześcijanami to nie powinniśmy polegać na mistycznych doświadczeniach, aby próbować i zrozumieć życie pozagrobowe. Wszystkie odpowiedzi jakich potrzebujemy są nam dane w Słowie Bożym. Reasumując myślę, że warto wiedzieć, że wielu specjalistów medycyny wierzy, że endorfina zwiększa prawdopodobieństwo śmierci lub psychologicznego stresu traumy bliskiej śmierci. To może przyczynić się do halucynacji i zaistnienia wizji nieba i piekła. Fakt #2: New Age promuje Nowy Porządek Świata Ruch New Age planuje zaprowadzić pokój na świecie poprzez wejście w Erę Wodnika. Niektórzy wyznawcy New Age wierzą, że będzie to ukończone dzięki objęciu władzy przez ich chrystusa, którego nazywają Maitreją. To doprowadzi do Nowego Porządku Świata, w który wchodzi Światowy Urząd Żywności, Światowy Urząd Wody oraz Światowy Porządek Ekonomiczny. Posłuchajcie tego! W celu przyłączenia kogoś do New Age niezbędna jest lucyferiańska inicjacja. David Spangler – jeden z założycieli ruchu New Age powiedział: “Lucyfer nadchodzi, aby dać nam ostateczny dar pełni. Jeśli go zaakceptujemy to będziemy wolni, jak on jest wolny. To jest lucyferiańska inicjacja. To jedna z rzeczy, przed którą stoi wielu teraz i stać będzie przed wieloma ludźmi w przyszłości, gdyż jest to inicjacja do New Age.” (David Spangler – Reflections on the Christ). Może wam się wydawać, że Nowy Porządek Świata nigdy nie nadejdzie, a ja nie będę się upierał, że wiem, iż nadejdzie oraz omawiał w szczegółach jak to się stanie, czy też jak długo się ostoi, o ile tak się stanie, ale wielu prominentnych polityków, a nawet papieży Kościoła Katolickiego wyrazili swoją opinię na temat konieczności wprowadzenia Nowego Porządku Świata, aby rozwiązać problemy na świecie. Posłuchajcie sami: “Nowy Porządek Świata można przyśpieszyć.” Mamy środki, aby utworzyć dla nas i dla przyszłych pokoleń Nowy Porządek Świata, świat podporządkowany prawu, ale nie prawu dżungli; rządy kierujący narodami. Kiedy nam się uda, a uda się nam, mamy wielką szansę w tym Nowym Porządku Świata, w porządku, gdzie wiarygodnie zjednoczone narody mogą odegrać swoją rolę w zachowaniu pokoju, aby spełnić obietnicę wizji założycieli Organizacji Narodów Zjednoczonych.” “Jest szansa dla prezydenta USA, aby wykorzystał tą katastrofę w celu urzeczywistnienia tego, co jego ojciec wypowiedział chyba tylko raz, tj. Nowy Porządek Świata.” “Po 1989r. prezydent Bush powiedział i ja także użyję tego wyrażenia, a mianowicie, że potrzebujemy Nowego Porządku Świata.” “Jest potrzeba Nowego Porządku Świata, ale ma on inne cechy w różnych częściach świata.” “Z końcem Zimnej Wojny Henry Kissinger podkreślił w swojej genialnej książce na temat dyplomacji: “Żaden z najważniejszych krajów, które muszą zbudować Nowy Porządek Świata nie ma tyle doświadczenia z wielopaństwowym systemem, który powstaje. Nigdy wcześniej Nowy Porządek Świata nie musiał współgrać z tak wieloma różnymi poglądami, czy na tak wielką, globalną skalę. Żaden wcześniejszy porządek nie musiał połączyć właściwości historycznej równowagi siły systemu z globalnym, demokratycznym poglądem i eksplodującą technologią tymczasowego okresu.” To było napisane w 1994r., a dziś może być jeszcze bardziej aktualne.” To tylko część polityków, którzy otwarcie wyrazili poparcie dla Nowego Porządku Świata i ONZ, którzy działają, aby ustanowić pokój, będący częścią tego procesu. To prowadzi do przypuszczeń, że istnieje agenda łącząca ruch New Age z ONZ. Co interesujące “Lucis trust”, organizacja non-profit założona przez Alice Bailey oraz jej męża Fostera Bailey, jest sponsorem ONZ i ma status opiniodawcy wraz z Radą Gospodarczą i Społeczną ONZ. Logiczne jest, że skoro “Lucis trust” sponsoruje ONZ, tzn. że ONZ promuje ideologie tej organizacji. A jakie są te ideologie? Alice Bailey napisała bardzo szeroko na temat okultyzmu i ezoteryki. Użyła szeroko pojęcia “New Age” w jej książkach, a niektórzy pisarze uznali ją za założycielkę ruchu New Age. Jej mąż Foster był Masonem 33 stopnia. Alice Bailey i jej mąż zmarli wiele lat temu, ale “Lucis trust” nadal istnieje do dziś. Książki Alice Bailey są rozprowadzane przez towarzystwo zwane “Lucis Publishing Company”, które oni zapoczątkowali, a które nadal działa. Działa ono pod przykrywką “Lucis trust”. Co ciekawe, gdy zaczynali pisać książki, pierwszym towarzystwem jakie założyli miało nazwę “Lucifer Publishing Company”. Dopiero później zmienili ją w 1925r. na “Lucis Publishing Company”. Nowy Porządek Świata, który jest promowany przez ruch New Age jest tak naprawdę fałszerstwem wiecznego Bożego Królestwa. Nadchodzące Królestwo Boże będzie jedynym i wiecznym porządkiem pokoju, jakiego możemy oczekiwać. W Ps. 145,13 czytamy: “Królestwo twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie twoje nie ustaje nad wszystkimi narodami.” Fakt #3: Ich chrystus jest Majtreją Niektórzy zwolennicy New Age czekają na przyjście chrystusa zwanego Majtreją. Wierzą oni, że jest on piątą reinkarnacją Buddy. Twierdzą, że Majtreja jest wypełnieniem zapowiedzi nadejścia religijnego przywódcy, oczekiwanego przez główne światowe religie. Dla Chrześcijan to Jezus Chrystus, dla Żydów to Mesjasz, a dla Hindusów to Krishna. Buddyści oczekują go jako Majtreję Budda, a Muzułmanie Imama Mahdi. Niektórzy wyznawcy wierzą, że wszystkie te postacie są właściwie tą samą osobą, a ich wypełnieniem jest Majtreja. Benjamin Creme, który zmarł w październiku 2016 r. twierdził, że był w telepatycznym kontakcie z Majtreją od 1975 r. Podobno przekazywał wiadomości od Majtrei poprzez jego wykłady i literaturę. Współpracował przy tworzeniu strony internetowej zadedykowanej Majtrei, zwanej share-international.org. Benjamin Creme konsekwentnie twierdził, że Majtreja żyje w Londynie od 1977 r. i w końcu ujawni się światu. Creme właściwie zapowiedział przybycie Majtrei kilkakrotnie. Przykładowo na wiosnę 1982 r. Creme zamieścił reklamę w gazetach na całym świecie, w której czytamy: “Chrystus jest tutaj już teraz”. Według Creme’a Majtreja planował ogłosić swoje istnienie w światowych programach telewizyjnych. Creme powiedział, że powtórne przyjście Jezusa będzie miało miejsce 21 czerwca 1982r. Cóż, wszyscy wiemy, co z tego wyszło, czyż nie? W 1997r. Creme ponownie przepowiedział, że Majtreja pojawi się w telewizji oraz będzie udzielał wywiadu na całym świecie. No i znów tak się nie stało. Później 14 stycznia 2010r. Creme oświadczył, że Majtreja udzielił swojego pierwszego wywiadu w amerykańskiej telewizji, który był oglądany przez miliony ludzi. “Majtreja ostatnio udzielił swojego pierwszego wywiadu w Ameryce. Pierwszy z wielu takich wywiadów, który dotarł do Japonii, Europy, itd. Pan wszystkich panów po raz pierwszy w historii ludzkości osobiście, fizycznie przybył do dobrze znanego programu w głównej stacji telewizyjnej Stanów Zjednoczonych. Jawnie jako Majtreja, jako jeden z nas. I udzielił tego wywiadu, który był prawdopodobnie oglądany przez wiele milionów. Prawdopodobnie… nie wiem, 10-12-13-14 milionów, którzy oglądają amerykańską telewizję. I co więcej – w internecie. To jest pierwszy raz, kiedy takie wydarzenie kiedykolwiek miało miejsce. Osoby idące za Creme’m ubiegali się o ujawnienie im, kim jest Majtreja, a najbardziej prawdopodobny kandydat został zidentyfikowany jako Raj Patel, który pojawił się w programie “Democracy Now”. Patel i Majtreja rzeczywiście do siebie pasują. Majtreja mógłby uratować miliony od głodu – Patel chciał naprawić system żywieniowy. Majtreja pochodził z południowej Azji – Patel pochodził z Indii. Majtreja żył w Londynie – Patel mówił z brytyjskim akcentem. Jednakże Patel zaprzeczył tym twierdzeniom mówiąc, że z pewnością nie jest osobą, której szukali. Nawet przedstawił siebie jako ateistycznego Hindusa. Aby dolać oliwy do ognia, później, po spotkaniu Benjamina Creme’a, Patel powiedział, że myślał, że to – cytuję: wariat. Tak czy inaczej według Biblii Benjamin Creme był fałszywym prorokiem. W Pwt 18,22 czytamy: “Jeźliby co mówił on prorok w imię Pańskie, a nie stałoby się to, ani wypełniło, onoć to jest słowo, którego nie mówił Pan; z hardości to mówił prorok on, nie bójże się go.” Jezus ostrzegał, że fałszywi prorocy pojawią się, by zwodzić ludzi. Powiedział w Mt 24,24: “Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, i fałszywi prorocy, i czynić będą znamiona wielkie i cuda, tak iżby zwiedli i wybranych.” Nie tylko Benjamin Creme był fałszywym prorokiem, ale i Majtreja jest fałszywym chrystusem. Jezus nie jest reinkarnacją Buddy. Biblia nie naucza o reinkarnacji. Jezus również nie jest długo wyczekiwanym Mahdi Muzułmanów. Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego. Żydzi nie muszą czekać, aż się objawi, ponieważ już się objawił 2000 lat temu i wypełnił starotestamentowe proroctwa, które wskazywały na Mesjasza. Nie wspominając, że On nie zamierza ukrywać się w Londynie czekając, aż zostanie odkryty. Biblia ostrzega przed fałszywymi chrystusami, będącymi w ukryciu. W Mt 24,26 czytamy: “Jeźliby wam tedy rzekli: Oto na puszczy jest, nie wychodźcie; oto w komorach, nie wierzcie.” A kiedy Jezus rzeczywiście wróci, nie pojawi się na ekranach telewizorów. Zejdzie z chmur z wielką mocą i wielką chwałą, a każde oko go zobaczy. W Mt 24,30 pisze: “Tedyć się ukaże znamię Syna człowieczego na niebie, a tedy będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich, z mocą i z chwałą wielką;” Poza tym część nauk Majtrei, które rzekomo przekazał Benjaminowi Creme’owi są z natury gnostyczne. Choćby np. sztuka samoświadomości, to znaczy uświadomienie sobie, że każdy sam jest bogiem. Powiem więcej o tym później. I tak, jak Biblia ostrzega nas przed znakami i cudami w wykonaniu fałszywych chrystusów, tak i Majtreja ma kilka własnych. Na przykład to, co widzicie tutaj, to zdjęcie śladu dłoni podobno zostawionego przez Majtreję na lustrze w łazience w Barcelonie. Kolejne dwa zdjęcia pokazują Creme’a będącego rzekomo pod wpływem ducha Majtrei w czasie wykładów. Twierdzi się, że Creme był pod wpływem ducha Majtrei przez 20 minut na początku i na końcu każdego z jego wykładów. Rzekomo był to sposób Majtrei na przekazanie swojej energii publiczności jako specjalnego duchowego pokarmu lub błogosławieństwa. Inne cuda, które zostały przypisane Majtrei to np. krzyże światła ukazujące się w oknach domów, a nawet oknach kościołów na całym świecie. Podobno towarzyszyły aktom uzdrowienia. Również łukowate wzory światła, które widywano, miały być rzekomo cudami Majtrei. Co więcej, twierdzi się, że Majtreja odwiedził Nairobi w Kenii w 1988r. To co tu widzicie, to jego zdjęcie podczas jego spotkania. Rzekomo nauczał i leczył ludzi. A strona share-international.org twierdzi, że Majtreja objawił się również innym na całym świecie ponad 600 razy po tym spotkaniu. Objawił się zgromadzeniom Buddystów, Chrześcijan, Muzułmanów i Żydów na całym świecie. Fakt #4: Wyznawcy New Age praktykują medytację Teraz może mówicie do siebie: “no i co? Biblia popiera medytację”. Na przykład w Ps. 119,15 czytamy: “O przykazaniach twoich rozmyślam, i przypatruję się drogom twoim.” Jednakże jest duża różnica pomiędzy biblijną medytacją, która jest refleksją, poświęceniem i kontemplacją, co wymaga użycia umysłu, a technikami medytacyjnymi wykorzystywanymi przez wyznawców New Age. Taka medytacja, jaka jest praktykowana przez wyznawców New Age pochodzi z Hinduizmu i Buddyzmu. Celem takiej medytacji jest uzyskanie wyższego lub przemienionego stanu świadomości. Innymi słowy – by znaleźć boga w sobie samym. Przykładowo w Hinduizmie celem medytacji jest zrozumienie, że tożsamość człowieka jest barierą odgradzającą od prawdy mówiącej, że prawdziwe JA jest częścią boską, która jest ostateczną rzeczywistością. Co więcej, specjalne techniki oddychania i joga są używane, by to ułatwić. Tak poza tym, lekko zbaczając z tematu, dowiedziałem się czegoś interesującego o jodze czym, według mnie, warto się podzielić. Joga, która jest głęboko zakorzeniona w Hinduizmie, głównie znaczy “być ujarzmionym boskością”. Pozycje jogi, oddychanie i intonowanie początkowo zaprojektowane były, by doprowadzić ludzi do poczucia jedności z Brahminem, hinduską nazwą dla istoty absolutnej, która panuje nad wszystkim. Często te praktyki medytacji prowadzą do innych stanów świadomości, jak lekki trans czy stan hipnozy. Jest to właściwie zamierzone. Jednak niebezpieczeństwo polega na tym, że racjonalny osąd i zdolność rozróżniania zostają przerwane. Umysł staje się wysoko podatny na sugestie i otwarty na zewnętrzne wpływy. W rezultacie pojawiają się metapsychiczne doświadczenia i nadprzyrodzone spotkania. Do tego można zaliczyć kontaktowanie się z przewodnikami w spirytystycznym świecie. Ci przewodnicy w rzeczywistości nie są niczym więcej, jak demonami w przebraniu. Fakt #5: Możesz stać się swoim własnym bogiem Jeśli jeszcze nie zauważyliście, jedną z głównych nauk ruchu New Age jest możliwość stania się swoim własnym bogiem. To kłamstwo prosto od diabła! Właściwie diabeł powiedział Ewie, że jeśli zgrzeszy przeciwko Bogu i zje z drzewa poznania dobra i zła w ogrodzie Eden, będzie jak Bóg. Rdz 3,1-5 ukazuje to w ten sposób: “A wąż był chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta polne, które był uczynił Pan Bóg; ten rzekł do niewiasty: Także to, że wam Bóg rzekł: Nie będziecie jedli z każdego drzewa sadu tego? I rzekła niewiasta do węża: Z owocu drzewa sadu tego pożywamy; Ale z owocu drzewa, które jest w pośród sadu, rzekł Bóg: Nie będziecie jedli z niego, ani się go dotykać będziecie, byście snać nie pomarli. I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie; Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze; a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe.” W ruchu New Age to samo kłamstwo diabła jest powtarzane raz za razem. Ludzie są zachęcani do brania udziału w grzesznych okultystycznych praktykach, by osiągnąć boski poziom świadomości, a przez to – zbawienie. Jest to również nawiązanie do stanu świadomości Chrystusa. Wyznawcy New Age uzyskują poziom świadomości Chrystusa, kiedy stają się świadomi ich prawdziwej boskiej natury. Wierzą również, że właśnie to stało się z Jezusem. Że On osiągnął ten wyższy stan istnienia i właśnie z tego powodu nadano mu tytuł Chrystus, jako uznanie tego faktu. Jednakże Biblia opisuje Jezusa jako wiecznego Boga istniejącego od zawsze, jako Stwórcę wszechświata. Mówiąc o Jezusie, w J 1,1-3 czytamy: “Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga.
Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało.” Wyznawcy New Age przyjmują również filozofię ewangelii Wodnika, która tłumaczy 18 nieopisanych w Biblii lat życia Jezusa. Ewangelia Wodnika twierdzi, że Jezus podróżował do Indii, Tybetu, Persji, Asyrii, Grecji i Egiptu, oraz zdobył wykształcenie w dziedzinie wschodniego mistycyzmu, które przyniósł ze Sobą do Galilei i Judei, i stąd też był tak mądry. Prawda jest taka, że Jezus został wychowany przez pobożnych Żydowskich rodziców, którzy nauczyli go Pism Starego Testamentu. Prowadził życie w pełnym posłuszeństwie Bogu Ojcu i to stąd uzyskał swą mądrość. Kilka wersów mówi o tym, w tym 2 Tym. 3,15: “A iż z dzieciństwa umiesz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.” Oraz Przyp. 9,10: “Początek mądrości jest bojaźń Pańska, a umiejętność świętych jest rozum.” Fakt #6: Nie ma absolutów moralnych Wyznawcy New Age wierzą, że nie ma czegoś takiego, jak prawda absolutna. Raczej wierzą w relatywne prawdy. Z tego powodu nie ma miejsca na koncepcję grzechu w ruchu New Age. A skoro New Age nie uznaje grzechu czy grzeszności, nie potrzebują Odkupiciela, jakim jest Jezus Chrystus. Wyznawcy New Age konsekwentnie nie akceptują nauki o grzechu pierwotnym, która uczy, że Adam zgrzeszył, a w rezultacie wszyscy jego potomkowie stali się grzeszni z natury. Przeciwnie – ruch New Age naucza, że człowiek jest w istocie boski i doskonały. Nie mówiąc o tym, że wyznawcy New Age są zwolennikami panteistycznego spojrzenia na Boga. Bóg nie jest istotą najwyższą i odrębną od stworzenia, lecz sam jest stworzeniem. To wszystko jest powtarzane w kółko przez wyznawców New Age. Bóg jest we wszystkim i wszystko jest częścią Boga. A skoro wszystko i wszyscy są częścią Boga, musimy wejść w kontakt z bogiem w nas samych, by osiągnąć totalną kosmiczną jedność. To jest kompletnie przeciwne Biblii, która uczy, że wszyscy jesteśmy grzeszni z natury, a nasze grzechy odseparowały nas od Boga. W dodatku jesteśmy skazani przez prawo Boże, a karą jest śmierć. Zatem nasza prawdziwa natura jest grzeszna, odseparowana od Boga i skazana na śmierć z powodu przestąpienia Bożego Prawa. Jednakże Bóg kocha nas i nie chce naszej śmierci, więc zesłał Jezusa, swojego Syna, aby umarł na krzyżu za nasze grzechy, abyśmy mogli być zbawieni. Aby zostać zbawionym, musimy przyjąć Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, wyznać swoje grzechy Bogu w modlitwie w imię Jezusa i porzucić je. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o Jezusie i Biblii, proszę kliknijcie w linka do darmowych przewodników do studium Biblijnego online, który znajduje się w skrzynce opisu. Fakt #7: Jest wielu sławnych wyznawców New Age Wielu celebrytów i znanych osób jest związanych z praktykami New Age. Zalicza się do nich Oprah Winfrey. Wychowała się jako baptystka i twierdzi, że jest chrześcijanką, ale w tym samym czasie promuje filozofię Eckhart’a Tolle’a, dobrze znanego autora i mówcy New Age oraz guru New Age Marianne Williamson. Strona beliefnet.com cytuje Marianne Williamson: “Jezus był człowiekiem, który na ziemi całkowicie urzeczywistnił i wypełnił na wszystkie sposoby potencjalną chwałę, która jest w każdym z nas. Stał się jedno z istotą i Duchem Chrystusowym, który jest w każdym z nas. W tym sensie jest on naszym ewolucyjnym starszym bratem. Zademonstrował nasze przeznaczenie. Naświetlił wszystkim cel tej podróży, w której jesteśmy. Tom Cruise i John Travolta są członkami Kościoła Scjentologicznego. Kościół Scjentologiczny uczy, że człowiek jest nieśmiertelną istotą, która zapomniała o swojej prawdziwej naturze, tj. “thetanie”. Celem jest osiągnięcie poziomu czynnego thetana. Co jest interesujące, Kościół Scjentologiczny twierdzi, że Jezus był poniżej poziomu czynnego thetana, więc uczą oni, że możesz stać się lepszy niż Jezus. Nawet Hilary Clinton, była Pierwsza Dama i kandydatka na prezydenta USA w 2016r. brała udział w pewnego rodzaju seansie spirytystycznym w Białym Domu w 1995r. prowadzonego przez Jane Houston. Jest ona współtwórcą Fundacji Badań nad Umysłem, która studiuje metapsychiczne doświadczenia oraz zmienną i rozszerzoną świadomość. W czasie tego seansu Clinton rzekomo skomunikowała się z byłą Pierwszą Damą Eleanor Roosevelt i Gandhim. Jednak kiedy Houston powiedziała Clinton, by skomunikowała się z Jezusem, odmówiła mówiąc: “To byłoby zbyt osobiste”. Fakt #8: Wierzenia New Age zinfiltrowały Chrześcijaństwo Ideologie New Age zostały przemycone do niektórych chrześcijańskich kościołów i są promowane przez pastorów takich jak Joel Osteen. Joel Osteen na bieżąco głosi prawo przyciągania swoim zgromadzeniom i publiczności telewizyjnej. Chcę z wami dziś porozmawiać o mocy JA JESTEM. To, co idzie za tymi dwoma prostymi słowami, zadecyduje jakie życie prowadzicie. JESTEM błogosławiony, JESTEM silny, JESTEM zdrowy lub JESTEM powolny, JESTEM nieatrakcyjny, JESTEM okropną matką. Te JA JESTEM, które wyjdą z waszych ust przyniosą sukces lub porażkę. Prawo przyciągania uczy, że nasze myśli i uczucia mają siłę, by manipulować uniwersalną energią, co znaczy, że mamy moc, by kierować własnym przeznaczeniem. Nacisk jest tutaj na sobie, zamiast na Bogu. Jest to typowy sposób myślenia wyznawców New Age, bo dla nich Bóg jest niczym więcej, jak uniwersalną siłą energetyczną, którą możemy manipulować przez nasze myśli i uczucia. Innymi popularnymi kaznodziejami, którzy aprobują wierzenia New Age są: Kenneth Copeland i Paul Crouch z sieci telewizyjnej TBN, Benny Hinn i Creflo Dollar, którzy publicznie zadeklarowali, że wszyscy jesteśmy małymi bogami. Posłuchajmy: “Czy wiesz, co jeszcze zaszło w nocy? Ten odcień, płacz i kontrowersje, które zostały wymyślone przez diabła, aby spróbować doprowadzić do rozłamu w ciele Chrystusa z powodu tego, że jesteśmy bogami. Ja jestem małym bogiem. Tak? Tak. Mam jego imię, chodzę z nim. Jestem w przymierzu z Nim. Jestem małym bogiem. Krytycy niech znikną! Jesteś wszystkim tym, czym on jest? Tak.” “W wersie 26-27 Bóg poddaje się tej zasadzie mówiącej, że wszystko produkuje się w swoim rodzaju. A w wersach 26-27 (Rdz 1,26-27), przeczytajmy na głos: “Zatem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na wyobrażenie nasze, według podobieństwa naszego; a niech panuje nad rybami morskimi, i nad ptactwem niebieskim, i nad zwierzęty, i nad wszystką ziemią, i nad wszelkim płazem, płazającym się po ziemi. (Jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boże pod kątem umysłu, woli, uczuć, charakteru, osobowości itp.) Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje; na wyobrażenie Boże stworzył go; mężczyznę i niewiastę stworzył je.” To interesujące, bo jeśli wszystko tworzy się według własnego gatunku, widzimy teraz Boga tworzącego człowieka. A jeśli Bóg teraz tworzy człowieka, a wszystko rozmnaża się według własnego gatunku… Jeśli konie się schodzą ze sobą, produkują co? Konie. A jeśli psy schodzą się ze sobą, produkują co? Psy. Jeśli koty się schodzą, produkują co? Koty. Ale jeśli Bóstwa się zbierają i mówią “pozwól nam…” (Bóg powiedział pozwól nam stworzyć człowieka, a nie – pozwól nam stworzyć bogów)
…stworzyć człowieka, to co oni produkują? Produkują bogów!” “Wiecie kim jesteście? Otwórzcie Psalm 82. To was bardzo mocno zaskoczy! Ps. 82,1: “Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym (to wy), a w pośród (kogo?) bogów…” Moglibyście mnie teraz posłuchać? Tutaj jest mowa o was. Mówi: “bogów”. Kim są bogowie? Wy nimi jesteście. Nigdy wcześniej tego nie słyszałem. Pozwólcie, że zapytam: Hej, ty! Jesteś potomkiem Boga? Tak. Więc nie jesteś człowiekiem.” “Więc ta podobna do Boga istota wewnątrz Benny’ego Hinn’a dokładnie tutaj, nie jest z krwi i kości. Jest częścią Boga. Jest małym bogiem chodzącym w małym ciele, mówiąc “w imieniu Jezusa”.” “Bóg przyszedł z Nieba, stał się człowiekiem, stworzył ludzi małymi bogami. Wrócił do Nieba jako człowiek. Spotkał się z Ojcem jako człowiek. Stawiam czoła diabłom jako Syn Boży.” Tego typu twierdzenia wydają się dość popularne wśród znanych uzdrowicieli wiary i mających posłuch ewangelistów. Ale również zdominowały i inne chrześcijańskie grupy i kościoły. Weźmy na przykład Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich znany również jako Mormoni. Na stronie lds.org czytamy: “W 1832r. Joseph Smith i Sidney Ridon doświadczyli wizji życia pozagrobowego. Z tej wizji dowiedzieli się, że sprawiedliwi i niesprawiedliwi otrzymają nieśmiertelność poprzez ogólnoświatowe zmartwychwstanie, ale tylko ci “którzy zwyciężyli przez wiarę i są zapieczętowani przez obietnicę Ducha Świętego” otrzymają pełnię chwały Boskiej oraz będą “bogami, nawet synami Bożymi.” Kolejne objawienie potwierdziło, że “święci będą wypełnieni Jego chwałą oraz otrzymają ich dziedzictwo i będą Mu równymi. Nawet katechizm Kościoła Katolickiego twierdzi: „Istotnie, Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem. Jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami Swego
Bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludzi bogami.” Fakt #9: New Age promuje reinkarnację Wyznawcy New Age wierzą w reinkarnację. To starożytna wschodnia koncepcja mówiąca, że człowiek w końcu może osiągnąć doskonałość poprzez długi łańcuch odrodzeń. Z pojęciem reinkarnacji powiązane jest pojęcie karmy. Innymi słowy – to, co robisz w tym życiu, będzie miało wpływ na kolejne życie po reinkarnacji. Niektórzy wyznawcy wierzą, że dusze mogą się nawet zreinkarnować w odległych światach, czy też duchowej lub astralnej płaszczyźnie istnienia. To prowadzi do wiary w duchowych przewodników czy kanałów, tj. ludzi, którzy pozwalają przemawiać przez siebie duchom z innych wymiarów. Wydaje się, że te jednostki zawsze popełniają ten sam potrójny błąd. 1. Nie ma śmierci. 2. Człowiek jest Bogiem. 3. Znajomość siebie jest zbawieniem i mocą. Reinkarnacja nie jest Biblijnym zagadnieniem. Właściwie jest dokładnym przeciwieństwem tego, co naucza Biblia. W Hbr 9,27 czytamy: “A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd.” Zatem nie umieramy setki razy i nie reinkarnujemy się do momentu, aż staniemy się bogami. Umieramy raz, a potem Bóg osądzi nas, by zadecydować czy zostaniemy wybrani, aby pójść do Nieba, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie. Fakt #10: Wyznawcy New Age wierzą, że Lucyfer jest dobry Chrześcijańskie spojrzenie na Lucyfera jako diabła czy Szatana jest kompletnie nieobecne w literaturze New Age. Jest raczej opisywany jako potężna istota światła i władca ludzkości – według Alice Bailey, która była głównym apostołem i pisarką ruchu New Age. Co do historii i osiągnięć Lucyfera, Benjamin Creme, który był prowadzącym wykładowcą i zwolennikiem New Age powiedział: “Lucyfer przybył z planety Wenus 18.5 mln lat temu; jest reżyserem ewolucji naszej planety, jest barankiem ofiarnym i synem marnotrawnym. Lucyfer dokonał niesamowitej ofiary, najwyższej ofiary dla naszej planety.” Dlatego wyznawcy New Age wywyższają Lucyfera, lub Szatana – jak Biblia również go nazywa, do poziomu równego Jezusowi Chrystusowi. Według Biblii właśnie tego chce Szatan. Prawdę powiedziawszy według Iz. 14,12-14 jednym z powodów dla których Szatan został wyrzucony z Nieba jest to, że pożądał pozycji i mocy Boga. Czytamy: “Jakoż to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko! która wschodzisz rano? powalonyś aż na ziemię, któryś wątlił narody! Wszakieś ty mawiał w sercu swem: Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższę stolicę moję, a usiądę na górze zgromadzenia, na stronach północnych. Wstąpię na wysokość obłoków, będę równy Najwyższemu.” Jak widać Szatan nie porzucił swojego wyścigu o władzę i autorytet – kontynuuje to poprzez ruch New Age. David Spangler, jedna z podstawowych figur współczesnego ruchu New Age napisał: “Chrystus jest tą samą siłą co Lucyfer, ale poruszającą się w pozornie przeciwnym kierunku. Lucyfer chce tworzyć wewnętrzne światło poprzez nacisk doświadczenia. Chrystus chce wypuścić to światło, tę wiedzę, tą miłość w stworzenie…” (Reflections on the Christ). Helena Blavatsky – rosyjska okultystka, medium spirytystyczne i współzałożycielka Towarzystwa Teozoficznego w 1875r. jest również głosicielką filozofii New Age na Zachodzie, powiedziała: “Lucyfer jest boskim i ziemskim światłem, jednocześnie “Świętym Duchem” i “Szatanem”…” (Secret Doctrine, Volume 2). Oczywiście jeśli nie ma absolutów w ruchu New Age, a jego wyznawcy są zwolennikami panteistycznego obrazu Boga, to jest dość trudno identyfikować Szatana ze złem. Granica między dobrem, a złem jest zamazana w ruchu New Age, ponieważ wszystko z natury jest uważane za boskie. Jednakże Biblia jasno mówi, że Jezus i Szatan nie są po prostu siłami uniwersalnymi czy istotami, które osiągnęły jedność z kosmosem i boskość poprzez reinkarnację. Są wrogami prowadzącymi ze sobą duchową wojnę. Jezus – Boski Syn Boży, który chce nas uratować; i Szatan – buntowniczy upadły anioł, który chce nas zniszczyć. Ruch New Age twierdzi, że ma “wszystko w cenie” oraz naucza, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Jednakże filozofia New Age i Biblia są kompletnie niezgodne. Biblia uczy, że jesteśmy z natury grzeszni i odseparowani od Boga, a naszą jedyną nadzieją na odkupienie i pojednanie jest Jezus Chrystus. Ruch New Age uczy, że jesteśmy boscy z natury, a to, co musimy zrobić, to uświadomić sobie boskość w nas samych, by poznać nasz całkowity potencjał i rozwiązać światowe problemy. A żeby uzmysłowić sobie o naszej boskości, musimy brać udział w grzesznych okultystycznych praktykach. Dziękuję za uwagę! Jeśli podobał wam się ten filmik, to zapraszam do polubienia go i udostępniania; Subskrybujcie, jeśli jesteście nowi i kliknijcie w ikonę powiadomień obok przycisku subskrypcji, byście nie przegapili żadnego z moich przyszłych materiałów. Proszę również o modlitwę, aby moja służba nadal się rozwijała i pozyskiwała ludzi dla Chrystusa. Jeśli chcielibyście wspomóc mój kanał i moją służbę poprzez darowiznę, to link do mojego PayPal’a i do konta Paetron znajdują się w opisie. Wasze darowizny są bardzo pomocne. Sprawdźcie też inne moje filmiki, klikając na ekran. Mam wiele chrześcijańskich filmów, które na pewno spodobają się wam, jeśli ten wam się spodobał. Niech Bóg was błogosławi!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

100 Comments

 • Bible Flock Box says:

  Do all roads lead to God?

 • DJ Bradman says:

  You do realize what your saying is there is no hell because your saying that demons appear as dead relatives well bible also says you are judge once and that is it soo let me get this straight so your not really in hell you get to stay on earth so your saying earth is hell

 • Mary Ann Meehan says:

  I had a dream of heaven, I looked at my hands they were my hands, I looked at the leaves closely the veins of leaves was aligned in perfection, a man named Elijah told me it's not my time then I woke up.

 • Mary Ann Meehan says:

  We are not little gods, we are his flock, I like to think of myself like a battery, whenever I pray to God in Jesus name….his light and holy spirit charges our souls with life and miracles. When I was 26 I had enlarged fibroid in my stomach, I was told I would need surgery to remove it. I pray to God in Jesus name that I don't like to ask them for anything because so many others need help more than I, but I am really scared about having this surgery and possibly hemorrhaging bleed to death. Then I went on to say if you Lord want me to go through the surgery I will. Well, I went back to the doctor, and she was astonished…..the fibroid reduced to like a size two inches wide instead of being over like maybe over a half of foot long. Doctor said, " she doesn't know how you got well" , I told her I spoke to God and Jesus about how I was scared to bleed to death with the surgery and God healed me.

 • Ana Parada says:

  greetings for the great state of Texas great video very eye-opening there's also books on this topic as well God bless you and yours

 • cat see says:

  Man those people lied to me sad the new age

 • Catholad says:

  I was a New Ager once. I'm Catholic now, and now I know that the New Age movement is not true and heretical.

 • 24/7 says:

  27:09 Now that's too far now😂😂😂, how in the world can you. Don't let the new age fool you🙏🏽🙏🏽🙏🏽

 • Super Gaymer says:

  @bible flock box, i have a question. I agree with you that there is no such thing as spirit lingering around with unfinished business.

  But why do demons masquarade as human spirit? Is it to get us to attempt communication thru psychic or medium?

  I need the bible reference regarding this. My friend believed that he saw his grand mother. I tried to tell him that he saw unclean spirit pretending to be his grand mother. He said he had never felt such love…

 • Super Gaymer says:

  Well… i do believe that pope francis is the anti-christ. So he has got to be at least 75yo. It has to happen within the next 10years because then he would be in his mid 80s…

 • Jeremiah Roxas says:

  This is true, new age is dangerous.

 • DC* games 2 says:

  Matreya is as fake as ghosts

 • Tim Drumm says:

  "NEW?" Age. This is an old planet in need of the sweet love of JESUS.

 • DeathLightning44 says:

  If New Age is false teachings, then are the end times drawing near? Jesus said that in the last days, several false prophets will arise. Are New Age and Freemasonry what Jesus was talking about?

 • DeathLightning44 says:

  3:18 Is that just necromancy?

 • DeathLightning44 says:

  The fact that you were born in a certain sign means nothing. For example, The Chinese zodiac claims that Oxen and Rats are incompatible, while in reality, it is completely possible to go your entire life without knowing anything about your spouse.

 • DeathLightning44 says:

  6:43 Will committing these abominations get you sent to Hell?

 • DeathLightning44 says:

  How is this "Age of Aquarius" supposed to lead to ultimate enlightenment? If the scientific notion of Earth being 4.5 billion years old is to be believed, Then Earth has already entered the age of Aquarius 2,111,626 times. If the scientific notion that humans have been around for 200,000 years is to be believed, then people have witnessed the age of Aquarius about 93 times. What makes this time more special than the other 2.1 million? Explain, New Age theologists.

 • DeathLightning44 says:

  This "New World Order" sounds very similar to Communism, which was created in 1845. Therefore, the New World Order was at its high point in 1950 and is now weakening. There are currently five communist countries, some are currently shifting away from Communism. This "New World Order" is currently going on, and has been for over 173 years, but it is weakening, and will probably end during Bernie Sanders's lifetime. I estimate that the New World Order will end within the next 24 years. Kim Jong-un probably will drop it if the talks with Trump go well, Cuba's president is decided by popular referendum, leading to the communists potentially being defeated in the next election. Vietnam and Laos are slowly advancing away from Communism. China has gone through a lot of changes and is only partially communist. If there five reforms continue, the New World Order shall end soon. What do you think will happen when the NWO ends?

 • DeathLightning44 says:

  19:11 All that happened in 1997 was the first episode of Pokemon. I have a question: Does this Maitreya character even exist?

 • DeathLightning44 says:

  20:31 The person that claims to know when the Savior is retuning apparently doesn't know the US population. Let me spell it out for him: 308 MILLION.

 • DeathLightning44 says:

  "God is just a mere energy force that our mere thoughts can manipulate." Energy is not a physical thing, and therefore cannot be manipulated. God is a spirit, which is also not a physical thing. So New Age theologists believe that we can maniputate God because he is someting that cannot be manipulated.

 • Jemimah Kendall says:

  To be honest I see no appeal in being a God , how boring what would you do with yourself

 • glanknightfalcon says:

  God is infinitely far beyond our comprehension, but he loves us so much he sent his only son, Jesus Christ, to save us from sin.

 • JoAnn Thomases says:

  Is this about the Birth certificate?

 • Luca7x says:

  Imagine the chaos if just about anyone could do magic stuff. It just doesnt make sense. I think we need a new world order tho, for the good reasons.

 • Nickolas Smaltz says:

  I will never be God, i don't want to be God, and there is only one true God. He made me, died for me, and will save me. Amen Amen

 • Bin Ren says:

  Good Stuff thank you for your research

 • Jonathan Houston says:

  So, Greg, I would like to ask what does the Bible then mean that when we die we "give up the ghost" such as when Jesus died on the cross in the four gospels and when Job says this in Job 14.

 • Jonathan Houston says:

  Wait, hell isn't burning now!? So what does that mean?!!

 • Uwezo Maendeleo says:

  Let's put it into perspective : if we are little gods, that means men are gods and women goddess. What's the difference between Buddha and Christians then??😅
  Jesus is coming soon.

 • Uwezo Maendeleo says:

  Benny hinn recently said that there are 9 gods. He defined God the father is 3 persons, and so are the other. This is really unforgivable sin.

 • Sam Foye says:

  Yeah I've sent hope 50597 it saying it wont send

 • lethalgorgeous says:

  The end is so near. The inititation could be that of spirituality practices such as yoga most esp kundalini yoga. I've been a victim but God fought for me and pulled me out. Good thing i love God and Jesus with all my heart, I recognized evil right away when the white entities i saw during a meditation offered me things that only God can do because He is Sovereign. When I heard the deceiving words.. I said…game over! You can't deceive me anymore. And i prayed and God's hand went to rescue me. He is LOVE💕😘

 • Marky Playz says:

  2:35 human thinking like they are GOD, sounds like 666 to me..

 • Marky Playz says:

  Thanks for this message!
  I remember the visions I had with GOD, and from a Angel! I am 15 years old, and an ex catholic, I turned to the Bible last year, like June 28 2018. When that Angel visited me, it Told me the words, but they judged me, or told me to do it. Like, deny yourself child, and etc etc, prepare for the coming of the son of man! Also the word I heard from GOD from a thunderstorm is, "The Coming of The Son Of Man, is near!" and his voice was mightier than thunder and lightning! And voice with authority, life, and power

 • Dream Prism says:

  Dream Prism is a New Age band, trying to gain popularity, we would really appreciate if you guys checked out our new album: https://open.spotify.com/album/01GaVTonwLwmcHBdBm2v3m?si=0LXDQL4BRxirj1cPcLpM2w

 • Rogelio vazquez says:

  I changed my you tube settings and it siad that i could subscribe to evry video

 • Rhonda Hill says:

  Are people really that blind,being wrapped up with this crap of Satan,or are they the seed of Satan himself? Cause you truly have to be ! Or you are one blind ignorant entity

 • Mark Fisher says:

  the celtic rite holds no dispute with the new-age movement.
  your bible was corrupted at carthage and contains no answers.

 • Boughdiri hamza says:

  hi I want to tell a question and I really hope that you answer me. was ahazia 22 years old when hie became a king or 42

 • Leonard Davis jr says:

  Another great program,I pray you bring forth more,what ever the Lords will to bring,from,Minister L.J.Davis Jr.Also need to add,that I learned that,there is only one way to God.The bible says,that Jesus is the way,the truth and the life and no man comes to the Father,but by Jesus.From,Minister L.J.Davis Jr.God bless you.

 • Troy Pollaris says:

  I am curious if the new world order agenda was set back with the election of Donald Trump. There was such a backlash from politicians and the media which have displayed such vehemence against him and people that voted for him. I really believe the American people have been played by two sides of the same political coin with the republicans and democrats in favor of a new world order that most of them seem to want. Anyway, in all of this God will not be mocked and he is in complete control. There is nothing the demons and demonic influenced people can do with God's final outcome. He is the Alpha and Omega.

 • J Sully says:

  Question…I am just trying to understand things..in regards to Eve eating the forbidden fruit and God telling her that if she eats the fruit then she would die.  Why didn't she die after she ate it, God said she would die if she did eat it, but she didn't..OR did she because she ended up dying instead of having eternal life if she would have never ate the fruit.  Thanksss

 • Irshad Mohi Ud Din says:

  Mahdi of Muslims is a leader who will prepare Army for Jesus (peace be upon him) to lead. He(Jesus pbuh) will descend resting His hands on wings of angels , wearing yellow robe, sweat of heaven drenching from His beard, somewhere in Damascus on white minaret of Mosque.
  This is what our Islamic narrations say.

 • Eunice Evans says:

  God bless u

 • Necifora Facturan says:

  So..what about the spirit of the saints? Is it a sin to ask the intercession of the saints?

 • We Wo says:

  Look how wrong morals and doings are being accepted now. No wonder, the end is near.

 • JOSHUA Montoya says:

  Thank you so much for your hard work on this and all your videos. You are saving many by telling us the truth.

 • JOSHUA Montoya says:

  It all makes sense now. The new age movement was created to decieve us and get us to become vulnerable to satans minions. They want us to commit blasphemous sins as well as open ourselves to evil beings. The new age movement gets bigger and stronger every day. Fear not though because Jesus has died for us. We must repent and continue to to do good works. Our Lord and savior is coming soon.

 • Daryl of the Owen Flesh-relations says:

  To be absent in the body is to be present with Elohim. People who stop sinning have hope of live everlasting.

 • christian leege says:

  Lazerus and the rich man was not a parable… None of the parables use names. And there most definitely people in heaven… What did Jesus say to the thief on the cross? "today you will be with me in paradise" I stopped watching after that, because those teachings are WAY off.

 • Neywa Eyong says:

  I appreciated this video its so helpful thank you and God bless you brother.

 • Timothy Sheridan says:

  astreal projection is common to near death experiences and can happen in sleep. trust me.

 • Timothy Sheridan says:

  nda stories are varied but appear to repeate many believable stories. see my commection on youtube.
  i haave searched these for things i have seen myself. and there are several points in common.

 • Timothy Sheridan says:

  there is no way dead people are having these memories and spontaniously resurecting without jesus/god healing them and imparting these memories.
  write down all your dreams and drink water at night.

 • Timothy Sheridan says:

  if you ask jesus he will visit you and instruct..

 • Timothy Sheridan says:

  satin means liar. devil meand opposer.. we should get back to early meanings.

 • Lana G says:

  Bless you Greg youve helped me alot.I can spot a liar a hundred miles away. We are not all gods. There is only one God for me Jesus Christ my Lord and Savior Amen .God bless you richly and always my brother in Christ. 💖💖💖

 • Lana G says:

  I will not follow this new age movement. I follow the word of God in the bible only .

 • killer j says:

  This also can tie into Pope Francis one world religion bull

 • Jacqueline Hayes says:

  This is complete hogwash smh

 • Annette Achonduh says:

  Everything in the world is ugly that nothing can leave

 • Prof. Harvey Crichton says:

  I live in England … and though I do not refute any of this websites Biblical thinking…it all seems fine Theology to me and quite astute with points and back up to scripture ….. a few minor differences myself in interpretation…. but it is well researched…. I still find however this New Age as the wiki page.. it is a loosely defined movement of folk who find themselves "spiritual" who dislike dogma and generally being as so.they are not looking to any false Messiah. I have never heard of Majtrei nor has any new ager I know. … Just an observation.:-https://en.wikipedia.org/wiki/New_Age . And no one has any idea of any false Messiah a thinks this idea daft and would not respect it if someone turned up never mind the notion of any false messiah they would all think that people I talk to unless it was the actual Jesus…

 • Ghukiye chophi says:

  You are really inspire by the holy spirit when you speak bro.

 • Rinad Hossain says:

  Didn’t Moses meditate and tasted on mount Sinai ? Spoke to god ? Mohammad meditated and fasted on some mountain and Gabriel appeared ?? Didn’t buddha mediated and fasted ? Tesla meditated and got knowledge from tibetian gurus ? Jesus missing day from history from age 13 to 30 he was exploring around India Nepal Tibet and getting knowledge like sadhu guru ?

 • Rinad Hossain says:

  What I meant is were they contacted and deceived by demons ?

 • Trash Can says:

  ❤️

 • Saved and born again In christ says:

  Benny hinn is lying 🤥

 • Urosh Ratkovic says:

  I am so glad you truly know how to view and discern Scripture in these perilous times, but you should really consider the plane earth (not flat earth, as a disk in space, but a realm that God created for humans to inhabit, with firmament filled with stars, that works as a portal to heaven or the higher realm). In heliocentrism, concept of earthly and heavenly realm is so twisted and un-biblical, as there is no heliocentric verse in the entire Bible. God bless you.

 • DRRAVIKUMARSH ! says:

  Hi what's your views about Ellen White, one of the co founders? I just went through some stuff online regarding seventh day Adventist, which u belong; they were negative about her theology …. could you clarify please… I jumped to see SDA after seeing the videos on sabbath… plz answer

 • Cat Lover says:

  Thanks for this.. 🙏

 • namujju ritah says:

  Ur accountable in heaven
  Stay blessed

 • Perfect Shrek says:

  I feel bad now about attempting to summon an archangel in a meditation for guidance because I thought some boy was an angel but I’m not sure if it’s ok. I thought crystals could channel light also. Now pyramids sounds like Illuminati. I’m also wandering if bibliomancy is ok when used with a bible because it’s technically letting God decide what I read in the Scriptures.

  Jesus is The Way, The Truth, and The Life!!!!!

 • shaunty hangrus says:

  I’m not a new Agee but I believe in karma and reincarnation

 • Kourtney Lawrence says:

  I am currently on a journey to know God on a very intimate level and hope he cleanses my heart of all sins, strengthens me to reject temptation and empower me to remain obedient in God's laws. I know I am missing something in life. I am not full. I'm not satisfied. I pray that God will deliver peace to me.

 • TRUE BELIEVER says:

  There is only one God but Jesus has Given us power (believers) that have repented to become son's of God.Man can call themselves God's but there is only one true God the God of God's.God the father God the son and God the holy spirit.

 • TRUE BELIEVER says:

  Satan was created he is not The one true God don't know everything about this new age movement but there's lots of errors in there ideas.

 • Akirouia Natsuki says:

  One of the only rooms u not open to the public is the prayer room where a big cube is in the middle representing all the worlds gods

 • William Coley says:

  And all MARTYRS are in heaven under the Altar

 • 線Ramesss says:

  Im not even scared of the nwo

 • Houston says:

  I love your videos, there's just one thing I disagree with you on, when we die… I think our bodies do die and know nothing of feel nothing, but our souls live according to the Bible, cause man can kill the body but not the soul, can you explain These verses if our souls dies, or sleep's or whatever you believe?

  John 11:25-26
  25 Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:

  26 And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?

  Philippians 1:23

  23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:

  Ecclesiastes 12:7

  7 Then shall the dust return to the earth as it was: and the spirit shall return unto God who gave it.

  Luke 23:43 

  43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, Today shalt thou be with me in paradise.

  Luke 23:46
  46 And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.

  Revelation 6:9-11

  9 And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held:

  10 And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?

  11 And white robes were given unto every one of them; and it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellowservants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled.

  Matthew 10:28

  28 And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.

 • saraR says:

  Read the Quran you will find true peace in true Islam , don’t judge it from media , read it urself

 • saraR says:

  As Muslims we don’t consider Jesus is the Mahdi . Jesus is a beloved prophet to us and he was never killed he has been ascended to heaven and similar to Christians we believe he will return before the end of time. All Muslims believe Jesus was not crucified, but was raised bodily to heaven by God. And god sent a copy of Jesus to be killed instead of him and this written in the Quran sent to the last prophet Mohammed Peace be upon him

 • Steven *Fos76* Foster says:

  Happy Sabbath day all great vids, may God continue to bless your ministry

 • Joseph Leister says:

  Lots of good info here…thank you. God bless

 • Aleksandra Bissani says:

  united nations were created under the influence of papacy and the secret societies, according to finds by prof. Walter J. Veith. (total onslaught series)

 • Aleksandra Bissani says:

  Lucius Trust originally was named Lucifer Trust, and later was changed to Lucius Trust because of people's protest (who were outraged by this name).

 • Force Ghost says:

  Isn't it very coincidental that, "Lucius" was the name given to, Captain Picard in Star Trek, when he was "assimilated" into the Borg.

 • שי אביב says:

  Even though there are higher powers, you cannot prove that the New Age is the way to God. It can be demonic.

 • Karen Berry says:

  They are masters of manipulation .
  The whole network TBN is that. Nothing but greed amongst all of them. All of them in their own little clique their family so to speak or should I say their own little gods.

 • shawng7902 says:

  The more videos you watch the more videos pop up of near death stories. I especially feel sorry for the ones who claim they have been taken to Heaven or Hell. I wouldnt want to have to answer for that myself. I pray they find the way before it's to late

 • shawng7902 says:

  "Their Christ"?? Wow. That says a whole lot right there.

 • Will Scott says:

  How do you get your HAIR like that?! :/

 • Will Scott says:

  And NO! ONLY JESUS CHRIST leads to God – and none other! Amen!

 • Will Scott says:

  Lucifer was a "MAN" as says in Isaiah 14:16. He was not an angel as is the popular consensus in all the Christian colleges and churches today. He ruled upon the earth at some point in time past. And he ruled with an iron fist all the nations. he tried to get up into heaven. he tried to get up above the clouds, above the angels that's why it says he fell because he tried to get up in God's heaven and he failed and then he fell from the heavens back down to the earth! It's a complete misconception when it says you have fallen from heaven "son of the morning." the reason why he was called son of the morning is because of the woman that he was born to at that time. With that being said, Lucifer was not the anointed cherub in Ezekiel and in the Gospels – Satan is not Lucifer, and the anointed cherub is not Satan. If you comb these teachings you'll find that they were three different people, if you will. the only thing that the anointed cherub in Ezekiel and Lucifer had in common in Isaiah was music; in which was passed down from the anointed cherub because all the downfall of angels and the origin of evil starting with him (the anointed cherub). I'm not sure if Lucifer and the anointed cherub were contemporaries. perhaps they rules at different ages but there was some type of influence involved I believe and succession. Thanks

 • Ara Presto says:

  I belong to my Lord Jesus Christ alone! The King of kings and the Lord of lords! The Alpha and Omega, the Beginning and the End!

 • Jonathan says:

  August 6, 2019 at 1702 I awoke from a dream that I witnessed the Lord come in the clouds. I saw in this dream the Rainbow in vivid living color. I saw circles of flashing lights in the heavens and then I saw a huge angel come out and blow the trumpet. I then saw Jesus come out in all his glory and then I saw people being snatched into the heavens. After I saw that felt a very heavy weight of sadness because I witnessed that many whom I thought would go were left behind. Suddenly chaos and a military (not American) came out into the scene. They were heavily armed and began gathering people those that cooperated survived, those that resisted were executed right where they stood. Suddenly I was in an apartment with a bunch of people that were trying to hide. I saw everyone panicked and terrified at what was going on. I heard a woman say "this is going to last for 25 years". I then realized that what I was looking at I'm this dream was the Great Tribulation.

  All I asked God before I went to sleep was to show me how close are you Lord? Time is up was the answer!

  Jesus is coming!

 • lTALlAN says:

  I can’t wait for our Savior, this world is going downhill very fast and it’s accelerating just as the bible says… I can’t wait to give my lord the biggest hug ever❤️

 • Boo Mae says:

  Love you brother…I just want to know the truth and love the Lord. Keep on spreading the word…❤️🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *